Raad van advies

De Raad van Advies wordt gevormd door oud bestuursleden van #CLUBIEMES en docenten van Fontys ACI. De RvA adviseert het bestuur, stelt haar kennis en netwerk ter beschikking aan de vereniging en fungeert op deze manier als raadgever. De RvA en het bestuur komen tenminste eenmaal per jaar op informele wijze samen.

ILS BLOG

Geen feed gevonden

logo studio

Website by CoCreatures

logo studio