STEMMING OP ALV

// Posted in Nieuws // Tags 4 juni, ALV, naamsverandering

STEMMING OP ALV

Afgelopen woensdag 4 juni is de laatste ALV geweest van dit huidige bestuur. De grote punten op de agenda waren de aankondiging van het nieuwe bestuur en de naamsverandering.

Zoals al eerder is vermeld was er op de ALV een stemming die uit zou wijzen of de naamsverandering werd doorgezet, of dat deze niet doorgezet wordt. Er waren helaas naar onze mening niet genoeg leden aanwezig waardoor de stemming niet representatief zou zijn. Wij vinden de stemming reel als er in ieder geval 2/3 van het aantal actieve leden bij zo'n grote verandering aanwezig is. Wel was dit het moment om een discussie te voeren over deze naamsverandering en alle leden die hier iets over te zeggen hebben aan het woord te laten.

Discussie

In de discussie kwamen voor- en tegenargumenten naar voren. Hieruit kunnen we concluderen dat #CLUBIEMES nog niet klaar is voor een naamsverandering. Komend bestuursjaar zal uitgebreid onderzoek moeten uitwijzen of een naamsverandering wel de juiste zet is.

Onderzoek

Het bestuur heeft aangegeven de naam #CLUBIEMES onveranderd te laten tot onderzoek uitwijst dat een naamsverandering een goede optie is. Hoe deze onderzoeken precies gevoerd gaan worden is nu nog niet bekend. De vraag is of dit intern door studenten uitgevoerd zal worden, of dat er een externe partij bij betrokken wordt. Er wordt gekeken naar wat een goede datum kan zijn om de uiteindelijke beslissing te nemen. Meer informatie over het onderzoek en de procedure vind je later op de website.

Voor meer informatie of vragen kun je altijd contact opnemen met het bestuur. Spreek ons persoonlijk aan of stuur een mail naar: [email protected]

Nieuwe bestuur

De aankondiging van het nieuwe bestuur kwam vorige week al online. Zie hier wie de nieuwe bestuursleden voor 2014 - 2015 zijn. 

ILS BLOG

Geen feed gevonden

logo studio

Website by CoCreatures

logo studio